• Alles dat populair is, verdient de aandacht.
  • Bei den Büchern ist es umgekehrt wie bei den Frauen: Die guten empfiehlt man weiter.
  • Gezien de situering van stoplichten in Nederland verdient het aanbeveling om standaard kijkglazen in autodaken aan te brengen.
  • Het verdient aanbeveling dat mondige mensen niet alleen hun tanden laten zien, maar ze ook poetsen.
  • Het verdient aanbeveling de spoorbomen pas te openen als het rode licht gedoofd is.
  • Het verdient aanbeveling het in een nieuw overhemd verwerkte aantal spelden op de verpakking aan te geven.
  • Het verdient aanbeveling om naast het ingestelde minimum loon ook een maximum vast te leggen.
  • Het verdient aanbeveling om uit erfgoedtoerisme-overwegingen de Berlijnse Muur volledig te herstellen.
  • Uit het oogpunt van de bevordering van emancipatie verdient gebruikmaking van het Twentse persoonlijke voornaamwoord "ie" aanbeveling.
  • Uit oogpunt van verkeersveiligheid verdient het aanbeveling het aantal verkeersborden te beperken.
  • Als aannemers aanbieders worden, kunnen opdrachtgevers afnemers worden.

Training in de retail

Training bij Avantage kenmerkt zich door een soms confronterende, altijd positieve aanpak die gericht is op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

Centraal staan inzicht in eigen gedrag en communicatie en de impact die dat heeft op anderen. Vanuit je bestaande vaardigheden worden mogelijkheden aangereikt en geoefend  om effectiever te worden in je handelen. Meer werkplezier, betere verhoudingen met anderen, een hogere productiviteit en minder stress zijn het resultaat.

Vrijwel al onze trainingen verzorgen we in-company, dat wil zeggen met de werkgever als opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de training aansluit op de concrete leerbehoefte van de deelnemers en op zeer praktische wijze vertaald wordt naar de praktijk.
Daarom wordt het programma mede opgesteld aan de hand van intake-interviews met (een deel van) de deelnemers. Zo kunnen we de training zo effectief en boeiend mogelijk.

Bovendien besteden we extra aandacht aan de manier waarop deelnemers voor en na de training begeleid worden in eigen organisatie: dit leidt tot een hoog rendement van de training op langere termijn.

Training in commerciële vaardigheden, van sales tot klachtafhandeling, doen we op elke schaal; van een enkele winkel tot complete ketens, soms geïnitieerd door leveranciers of  brancheorganisaties.

Om een complete propositie te kunnen bieden en je te helpen om je klanten te verleiden en vast te houden werken we samen met onze partner Shopology. Voor meer informatie bezoek hun site <klik hier>.

Training kan worden gecombineerd met een persoonlijk profiel en een workshop volgens de Insights Discovery systematiek; deelnemers krijgen daardoor –naast de specifieke inhoud van de training- meer inzicht in eigen voorkeuren en behoeften  en leren beter afstemmen op de behoeften van anderen.

We kunnen naast de reguliere trainingen ook workshops met bijbehorende persoonlijke profielen conform de Insights Discovery systematiek verzorgen. Die is gefundeerd op drie pijlers: inzicht in je eigen voorkeuren en behoeften als het gaat om communicatie, inzicht in die van anderen en het afstemmen op anderen om beter in verbinding te komen met elkaar. Combinaties met andere trainingen en speciale teamworkshops kunnen zorgen voor veel extra inzicht en handvatten voor betere samenwerking met anderen. Kijk op de site van Insights Benelux voor meer informatie klik hier

foto 1 foto 1 foto 1 foto 1 foto 1