• Alles dat populair is, verdient de aandacht.
  • Bei den Büchern ist es umgekehrt wie bei den Frauen: Die guten empfiehlt man weiter.
  • Gezien de situering van stoplichten in Nederland verdient het aanbeveling om standaard kijkglazen in autodaken aan te brengen.
  • Het verdient aanbeveling dat mondige mensen niet alleen hun tanden laten zien, maar ze ook poetsen.
  • Het verdient aanbeveling de spoorbomen pas te openen als het rode licht gedoofd is.
  • Het verdient aanbeveling het in een nieuw overhemd verwerkte aantal spelden op de verpakking aan te geven.
  • Het verdient aanbeveling om naast het ingestelde minimum loon ook een maximum vast te leggen.
  • Het verdient aanbeveling om uit erfgoedtoerisme-overwegingen de Berlijnse Muur volledig te herstellen.
  • Uit het oogpunt van de bevordering van emancipatie verdient gebruikmaking van het Twentse persoonlijke voornaamwoord "ie" aanbeveling.
  • Uit oogpunt van verkeersveiligheid verdient het aanbeveling het aantal verkeersborden te beperken.
  • Als aannemers aanbieders worden, kunnen opdrachtgevers afnemers worden.
foto 1 foto 1 foto 1 foto 1 foto 1